Hotline : 0799 158 666

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Kem ngọc trai Baschi Gold (kem ngày)  × 1 375.000 
Tổng phụ 375.000 
Giao hàng Giao hàng toàn quốc: 30.000 
Tổng 405.000 
  • Thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng.